Grafičko oblikovanje logotipova i promotivnih materijala.
Izrada vizualnih rješenja.
Priprema za tisak.
Dizajn proizvoda s izradom tehničkih nacrta za produkciju.