Sve pet d.o.o. je agencija osnovana 2004. godine za PR aktivnosti,
organizaciju i produkciju evenata i događanja, te poslovnog
savjetovanja s analizom tržišta. Tijekom vremena poslovanje agencije
temeljeno na iskustvu zaposlenih prošireno je suradnjom sa
stručnim suradnicima iz područja dizajna i produkcije.

 

 

 

 

 

 

Razvili smo se u agenciju s akcentom za osmišljavanje i
organizaciju zdravstvene komunikacije,
osmišljavanje s organizacijom i produkcijom korporativnih evenata,
poslovnih konferencija i kongresa, tematskih događanja,
te osmišljavanje kongresnih prostora i događanja.